Call us at: +32 15 62 07 05+32 15 62 07 05
An innovative way to health

Privacy policy

 

Contact

Privacy Policy
Vedefar nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht
op contact@vedefar.com.
Verwerkingsdoeleinden
Vedefar nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de
solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor
de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).
De gegevens voor direct marketing zullen bewaard worden tot 5 jaar na de laatste effectieve
factuurdatum met de betrokken partij.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
• zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: contact@vedefar.com.;
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
- commission@privacycommission.be).
Registered at:
Vedefar nv
Moeremanslaan 29
1700 Dilbeek
Belgium

Offices
Vedefar nv
Intercity Park Mechelen
Generaal De Wittelaan 9/4B
2800 Mechelen
Belgium
T: +32 15 62 07 05
contact@vedefar.com
Contact
This website uses cookies The website of Vedefar nv uses functional cookies. In case of analysing our traffic or advertising, we also place cookies that share information about your use of our site with our analytics partners, our social media and advertising partners, who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Show details Hide details
Vedefar nv  -  Belgium  -  VAT: BE 0439.518.678  -  Cookie policy  -  Privacy policy
Webdesign by IDcreation 2012